Homepage

Kennisbijeenkomsten 21e-eeuwse vaardigheden
We kunnen de toekomst niet voorspellen,
we kunnen wel vooruit kijken.

Onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden, in het primair onderwijs, mbo en hbo, en op de werkvloer, levert belangwekkende inzichten op. NWO, het NRO en Regieorgaan SIA nodigen u van harte uit op een serie bijeenkomsten om kennis te nemen van het onderzoek en mee te praten over de implicaties.

Registreer nu via de knop bovenaan de pagina voor deelname aan de bijeenkomsten.

Onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden

Welke vaardigheden hebben leerlingen, studenten en mensen op de arbeidsmarkt nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen? In vier projecten is hier onderzoek naar gedaan. De onderzoekers delen graag hun inzichten en tools in hun webinar. Tijdens de kennissessie op donderdag 7 oktober gaan ze in gesprek met andere onderzoekers, beleidsmakers en belangstellenden over de toepassing van de onderzoeksresultaten. Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs, de overheid en voor bedrijven en instellingen op de arbeidsmarkt? Met plezier nodigen we u uit voor de serie 21e-eeuwse vaardigheden in de eerste week van oktober.

Webinars Onderzoeksprojecten:
Tijdens de webinars delen de onderzoekers hun inzichten, kennis en tools.

Kritische denkvaardigheden in het hbo
Leren om biases in redeneren en beslissen te vermijden
Door onderzoeksleider Tamara van Gog, hoogleraar Onderwijswetenschappen (Universiteit Utrecht) en onderzoeker Eva Janssen
Maandag 4 oktober 15.30 – 16.30 uur
Interessant voor onderwijsprofessionals en onderzoekers betrokken bij het hoger beroepsonderwijs
Meer informatie over het project

Co-design with kids
Empathie, creatief denken, communicatie in heterogene groepen
Door onderzoeksleiders Mathieu Gielen, faculteit Industrieel Ontwerpen en Remke Klapwijk, vakgroep Science Education and Communication (beiden TU Delft)
Dinsdag 5 oktober 15.30-16.30 uur
Interessant voor leerkrachten, andere onderwijsprofessionals en onderzoekers betrokken bij het primair onderwijs en lerarenopleidingen
Meer informatie over het project

eSkills op de werkvloer
eSkills zoals het gebruik van ICT en het behandelen van informatie
Door onderzoeksleider Alexander van Deursen, hoogleraar Communicatiewetenschappen (Universiteit Twente)
Dinsdag 5 oktober 15.30 – 16.30 uur
Interessant voor (onderwijs-)professionals en onderzoekers betrokken bij leren op het werk
Meer informatie over het project

Reflectie in het technisch mbo
Kritisch denken, samenwerking en reflectie.
Door onderzoeker Judith ter Vrugte, universitair docent vakgroep Instructietechnologie (Universiteit Twente)
Woensdag 6 oktober 15.30 – 16.30 uur
Interessant voor docenten, andere onderwijsprofessionals en onderzoekers betrokken bij het middelbaar beroepsonderwijs
Meer informatie over het project

Plenaire kennissessie:
Ga in gesprek met andere onderzoekers en beleidsmakers over het toepassen van de onderzoeksresultaten.

21e-eeuwse vaardigheden: onderzoek en toepassing

Vormgeven aan leren en werken, nu en in de toekomst
Donderdag 7 oktober 14.30 – 16.30 uur

De kennisbijeenkomst is interessant voor onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van onderwijs en voor anderen die zich beroepsmatig bezighouden met onderwijs en arbeidsmarkt. De vier uitgevoerde onderzoeksprojecten van het programma 21e-eeuwse vaardigheden worden kort gepresenteerd en we gaan twee thema’s verder uitdiepen met panel en publiek:

  1. Het aanleren en toetsen van vaardigheden

Over het aanleren en toetsen van non-cognitieve vaardigheden en hun plaats in het onderwijscurriculum.

  1. Talentontwikkeling en arbeidsmarkt

Over het anticiperen op een voortdurend veranderende arbeidsmarkt.